Fuga dal deserto dei Tiki – Sikitikis

RedazioneAlbum, Ascolti

Fuga dal deserto dei Tiki,
2005

Accedi e ascolta su

Testi di Sikitikis

eccetto Go down old Hannah, traditional.

I Sikitikis sono:

Alessandro Spedicati, Gianmarco Diana, Enrico Trudu, Daniele Sulis

(2005)